The 11th Hour

ถ้าเปรียบอายุของโลกเราตั้งแต่เกิดการรวมตัว

กันของกลุ่มก๊าซจนกลายเป็นโลก ก่อกำเนิด

เซลล์สิ่งมีชีวิต พัฒนาจนเป็นพืช สัตว์ต่างๆ

ผ่านยุคไดโนเสาร์มาจนปัจจุบัน เท่ากับเวลา

365 วัน หรือ 1 ปีปฏิธิน อารยธรรมมนุษย์ก็เพิ่ง

เกิดขึ้นมาในเวลา 15 นาทีก่อนเที่ยงคืนของ

วันที่ 31 ธันวาคมเท่านั้นเอง

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements