landMARK

712356jpg

เมื่อปี 2534 หนุ่มรูปหล่อนักเรียนนอกคนหนึ่ง

เดินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อขอสมัครเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐ

ศาสตร์ ด้วยคุณสมบัติต่างๆที่พิเศษแตกต่าง

คณาจารย์ประจำคณะจึงสนใจที่จะรับ

เขามาเป็นอาจารย์ทันที

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ระฆังแห่งสติ

11346213221


พระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดสุนันทวนาราม

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผมได้ไปปฏิบัตธรรมเร็วๆนี้

มีวิธีฝึกสติที่เรียกว่า ระฆังแห่งสติ

เข้าใจง่ายและทำให้ผมคิดถึงอะไรหลายๆอย่าง

ทั้งชีวิตตัวเองและเหตุการณ์รอบข้าง

อ่านเพิ่มเติม