โลกของการฟัง(ด้วยใจ)

ถ้าเราจับเอา Sales ที่ประสบความสำเร็จที่สุด

ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหน ขายอะไร หรือแม้แต่

Sales เก่งๆในบริษัทเราเอง มาวิเคราะห์หา

สาเหตุที่ทำไมถึงได้ให้บริการลูกค้าได้อย่าง

ดีเยี่ยมจนลูกค้าติด ผมคิดว่านอกจากทักษะ

การพูดที่ดีแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมาก

พอๆกัน หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไป ก็คือ

การเป็นผู้ฟังที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

โลกของการฟัง(อีกที)

การฟังแบบอยู่ในโลกของผู้พูดนอกจากจะลด

ความขัดแย้งแล้ว ยังสร้างโอกาสและความคิด

ใหม่ๆ การฟังลูกค้าอย่างเข้าใจจริงๆ อาจจะ

ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆในการทำ

ธุรกิจกับลูกค้าแบบ win win ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม

โลกของการฟัง


ฉบับที่แล้วพูดถึงน้องกายลูกชายวัยเกือบ 9

ขวบของผมที่มีธรรมะวาจาปานว่าจะพาไปบวช

จริงๆแล้วเขายังเป็นเด็กปกติทั่วๆไป มีดื้อ มีซน

ชอบเล่นเกมบอยเป็นชีวิตจิตใจ ช่วงหลังๆพอ

เริ่มโตจะมีเรื่องแฟนเข้ามาครับ ใช่ครับเป็นเรื่อง

สาวๆในห้อง

อ่านเพิ่มเติม

เสียงในหัว

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามี Roadshow ModernSpirit

ที่ชั้น 26 MOF มีการแสดงละคร เพื่อสะท้อน Spirit

เป็นเรื่องของผู้ร่วมงาน 2 คน ที่กำลังติดต่อเพื่อขอ

ความช่วยเหลือในการทำงาน เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม

Esier Life (5)

Esier Life (4)

Easier Life (3)