landMARK

712356jpg

เมื่อปี 2534 หนุ่มรูปหล่อนักเรียนนอกคนหนึ่ง

เดินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อขอสมัครเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐ

ศาสตร์ ด้วยคุณสมบัติต่างๆที่พิเศษแตกต่าง

คณาจารย์ประจำคณะจึงสนใจที่จะรับ

เขามาเป็นอาจารย์ทันที


โดยระเบียบปฏิบัติปกติ การที่จะรับอาจารย์

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท

จะต้องผ่านการสอบข้อเขียน แต่ด้วยดีกรี

ของคุณอภิสิทธิ์ รวมทั้งจดหมายอ้างอิงจาก

Dean ของมหาวิทยาลัย Oxford คณะอาจารย์

ทั้งหมดจึงใช้วิธีให้คุณอภิสิทธิ์นำเสนอผลงาน

ทางวิชาการ เมื่อจบการพรีเซ็นต์ที่น่าประทับใจ

คณะกรรมการก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ในการจ้าง

คุณอภิสิทธิ์เป็นอาจารย์ทันที


ในจดหมาย Reference ของคณะบดีจาก

Oxford ได้เขียนไว้ว่า เป็นเรื่องไม่ปกติที่

มหาวิทยาลัย Oxford จะเขียน Reference ให้

กับใคร แต่สำหรับคุณอภิสิทธิ์เป็นเรื่องยกเว้น

ที่ท่านอยากจะเขียนให้ทราบความพิเศษของ

คุณอภิสิทธิ์ คุณอภิสิทธิ์มีผลงานการเรียนใน

Oxford ที่ไม่ควรเรียกว่าดี แต่ต้องเรียกดีเลิศ

เพราะในบรรดานักศึกษาในรุ่นสามร้อยกว่าคน

คุณอภิสิทธิ์มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง แต่ผลงาน

ที่เป็นเลิศเช่นนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณอภิสิทธิ์

มีความหยิ่งทนงแต่อย่างใด นอกจากนี้

คุณอภิสิทธิ์ยังเป็นประธานชมรมโต้วาทีใน

Oxford ด้วย


อาจารย์อภิสิทธิ์ได้บอกกับคณาจารย์ที่ม.ธ.

ว่าเขาอาจจะเป็นอาจารย์ไม่นานเพราะความ

ใฝ่ฝันของเขาคือ ต้องการจะทำงานทางด้าน

การเมือง อาจารย์อภิสิทธิ์ Popular มากในเหล่า

นักศึกษาในสมัยนั้น ไม่เพียงแต่เพราะรูปร่าง

หน้าตา แต่เป็นเพราะความเป็นคนที่ชอบสอน

มีวิญญาณความเป็นครูอดทนในการอธิบาย

เรื่องยากๆให้กับนักศึกษาฟังได้อย่างไม่รู้เบื่อ


หลังจากเป็นอาจารย์ที่ ม.ธ. ได้เพียงปีเศษ

คุณอภิสิทธิ์ก็ได้ลาออกมาเพื่อลงสมัครเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2535 คุณอภิสิทธิ์ ฝ่า

กระแสนิยมในพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับ

เลือกตั้งเป็นสส.หนึ่งเดียวของพรรคฯ ใน

กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นก็มีบทบาท

ได้รับความไว้วางใจจากพรรคฯในการทำงาน

การเมืองมาตลอด


ถึงแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะไม่ได้มีบทบาทใน

ฐานะรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญๆ มากมาย

มีเพียงประสบการณ์ในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกฯ ในสมัยรัฐบาลคุณชวนเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริง คุณอภิสิทธิ์ก็ได้แสดงฝีมือ

และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการในการ

ออกนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง

ที่สำคัญคนหนึ่งในช่วงนั้น และ ยังเป็นเหมือน

มือขวาสำคัญของคุณชวน ได้ร่วมประชุมใน

ระดับนานาชาติที่สำคัญมาหลายเวที จนเรียก

ได้ว่า คุณชวนจะขาดคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ในการ

เดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง


ในวัย 44 วันนี้คุณอภิสิทธิ์มาถึงจุดสูงสุด ตาม

ฝันที่ตั้งไว้ตอนเริ่มต้นอาชีพอาจารย์ คือการ

เป็นนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยคนที่ 27

ด้วยหน้าตาที่ดูเด็ก รูปหล่อ จึงทำให้คนรู้สึกว่า

อายุยังน้อยที่จะเป็นนายก แต่ด้วยประวัติและ

ประสบการณ์ของคุณอภิสิทธิ์ที่สั่งสม อายุ 44

ไม่น้อยเกินไปที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญนี้

เพราะในประวัติศาสตร์ มรว.เสนีย์ ปราโมช ก็

เป็นนายกฯตอนอายุ 41 ส่วน จอมพล ป. นั้น

เป็นตอน 40 ปีเท่านั้น


ในขณะที่หลายคนเรียกชื่อล้อเลียนคุณอภิสิทธิ์

ว่า โอบามาร์คผมเองอยากจะตั้งชื่อให้ใหม่

ว่า “landMARK” เพราะคุณอภิสิทธิ์เปรียบ

เสมือนแลนด์มาร์คของการเมือง เป็นนักการ

เมืองในฝันที่หลายๆคนอยากจะให้ประเทศเรา

มีเยอะๆ เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ ประวัติดี

มีความคิด มีวิสัยทัศน์


ในวันที่คุณอภิสิทธิ์ ได้รับความไว้วางใจก็อยาก

ให้คุณอภิสิทธิ์ เป็น landMARK ของ

นายกรัฐมนตรีของประเทศ เป็นนายกรัฐมนตรี

ในฝัน มีความเป็นสากล กระทบไหล่ผู้นำ

ทั่วโลกได้อย่างองอาจ มีความรู้ความเข้าใจ

การบ้าน การเมือง มีฝีมือทางด้านเศรษฐกิจ

นำพาประเทศชาติให้มีความมั่นคงทั้งด้าน

การเมืองและเศรษฐกิจ (ซะที)


อยากให้ landMARK ของผมสร้างความเป็น

ปึกแผ่นทางการเมือง เป็นการเมืองใหม่

ในทัศนะของผมการเมืองใหม่ มาจาก

นักการเมืองใหม่ ไม่ใช่ระบบ ระบอบอะไรใหม่

ตราบใดที่เรายังมีนักการเมืองน้ำเน่าเก่าๆ

จะแก้ระบบ แก้รัฐธรรมนูญกี่รอบก็ยังไม่

สามารถเปลี่ยนให้เป็นการเมืองใหม่ได้อย่าง

แน่นอน


ขอให้คุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นแก่พวกพ้อง

โควต้า หนักแน่นใช้อำนาจในทางที่ถูก

ใครผิดต้องดำเนินการให้เด็ดขาด

สร้างรากฐานธรรมาภิบาลทางด้าน

การเมืองให้นักการเมืองดีๆ อยู่ได้

ถ้าคุณเนวินบอกคุณอภิสิทธิ์ว่าอย่าทำให้

การเสียสละของกลุ่มเพื่อนเนวินครั้งนี้

ผิดหวัง ผมก็คิดว่าคุณอภิสิทธิ์ยิ่งต้องแคร์

ประชาชนที่สนับสนุนท่านมากยิ่งกว่า

หลายเท่าตัวนัก อย่าทำให้ประชาชน

ผิดหวังนะครับ “landMARK” ของผม

โฆษณา

2 Responses

  1. ชอบมาก..มาก…สมใจจริงๆ กับนายกฯ คนนี้

    เขาเป็นความหวังของเรา ที่จะนำพาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีมาให้ประเทศของเรา………

    ไม่อยากผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า…………

  2. ทำไมต้องโอบามาร์ค?
    ทำไมต้องตามก้นเขา?
    ผมไม่เข้าใจ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: