ระฆังแห่งสติ

11346213221


พระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดสุนันทวนาราม

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผมได้ไปปฏิบัตธรรมเร็วๆนี้

มีวิธีฝึกสติที่เรียกว่า ระฆังแห่งสติ

เข้าใจง่ายและทำให้ผมคิดถึงอะไรหลายๆอย่าง

ทั้งชีวิตตัวเองและเหตุการณ์รอบข้าง

ท่านให้เรานั่งพิจารณาลมหายใจเข้าออก

สบายๆไปเรื่อยๆ เป็นเวลา 10 นาที

ในระหว่างนี้ หากใจเผลอไปคิดเรื่องราวต่างๆ

ก็ขอให้ระลึกรู้ว่ากำลังคิด จนครบ 10 นาที

ท่านจะตีระฆัง กติกาก็คือไม่ว่าเรากำลังคิด

อะไรอยู่ก็ขอให้เรียกสติกลับคืนมาอยู่ที่

ลมหายใจเข้าออก


พวกเราก็เริ่มปฏิบัติตาม เวลาผ่านไป

เป็นเรื่องธรรมดาที่ใจของเราก็จะเผลอ

ออกจากลมหายใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ

ไปเรื่อยเปื่อย ครั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆัง

แห่งสติดังกังวานใส เข้ามากระทบคลื่น

ความคิดที่กำลังท่วมท้น สติก็กลับมาตาม

กติกาที่พระอาจารย์บอกไว้ อยู่ที่ลมหายใจ

เข้าออกอันสงบปราศจากการคิดปรุงแต่งใดๆ


ชีวิตคนเราไม่ได้มีระฆังมาคอยเตือนให้มีสติ

เหมือนกุศโลบายที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้

แต่หากเราหมั่นฝึกที่จะคอยฟังเสียงเล็กๆ

ในใจเราที่คอยแอบบอกตัวเองให้เรียกสติ

อยู่เสมอ เสียงเล็กๆนั้นก็จะเริ่มดังขึ้น เข้มแข็ง

ขึ้นแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ครองสติอยู่ได้เสมอ

ในการใช้ชีวิตปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้า

รอบข้าง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รอบตัว

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำให้จิตใจเราขุ่นมัว

ไปกับเรื่องราวต่างๆที่เรารับเข้ามาอย่างไร้สติ

หลายๆครั้งเราก็ผสมโรงเอาใจออกนอก

แสดงออกทางวาจาและการกระทำที่ร่วม

ไปในทางลบกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผล

สะท้อนกลับมาทำให้เราเป็นทุกข์


ในทุกๆครั้งที่เราเผลอใจไร้สติ หากเราสังเกตุ

ตัวเองให้ดีจะมีเสียงเล็กๆคอยเตือนสติให้เรา

เรียกใจเรากลับมาข้างใน กลับมาพิจารณา

ตัวเอง ไม่ส่งใจออกนอกไปเพ่งโทษคนอื่น

เสียงเล็กๆนี้วันนี้อาจจะแผ่วเบาจนเราไม่อาจ

ได้ยินเลยเพียงเพราะว่าเราได้เคยชินกับ

ภาวะขาดสติไปแล้ว


เหตุการณ์สังคมบ้านเมืองทุกวันนี้ก็เช่นกัน

ดูเหมือนระฆังแห่งสติจะคอยเตือนพวกเราอยู่

เบาๆทุกวัน แต่เหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครตั้งใจ

ฟังอย่างจริงจัง ยังคงปล่อยให้ความโลภโม

โทศะ ครอบครองตัวเองและพวกพ้อง โดย

ไม่ยินดีกับหายนะที่อาจจะมาเยือนในอนาคต


มหันตภัยทางธรรมชาติเป็นเหมือนเสียงระฆัง

เบาๆที่ค่อยๆดังขึ้นๆเพื่อเตือนให้มนุษย์หยุด

การทำลายล้างธรรมชาติอย่างจริงจัง ทุกคน

ดูเหมือนจะได้ยิน แต่อาจจะยังไม่ดังพอให้

ทุกคนเรียกสติกลับมาจริงจังในการปกป้อง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เสียงระฆังเบาๆ จากคนดีๆในบ้านเมือง หรือ

เสียงเตือนจากสภาวะเศรษฐกิจโลก หรือ

แม้แต่เสียงเหตุการณ์ความรุนแรงแตกแยก

ที่นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ ยังคอยเตือน

นักการเมืองบ้านเราให้หยุด ความโลภเห็นแต่

อำนาจพวกพ้อง ดันทุรังกันครอบครองอำนาจ

และผลประโยชน์โดยไม่ได้สนใจเสียงที่จะบอก

ว่าภาวะล่มสลายของชาติกำลังรออยู่ข้างหน้า

หากยังดันทุรังกันอีก


น้ำตาของหัวหน้าพรรคการเมืองรุ่นเก๋าที่

เพิ่งถูกยุบพรรคคงเป็นผลมาจากการที่

ท่านไร้สติไม่สำเหนียกฟังเสียงระฆังที่คอย

เตือนท่านมาเสมอในการที่ท่านจะสามารถ

เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศตั้งแต่

ต้น แต่เสียดายที่ท่านเลือกที่จะทำตามใจโลภ

ของท่านมากกว่าเสียงระฆังแห่งสติ

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. เราคงต้องฝึกตัวเองให้มีสติ ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ให้เป็นปกติวิสัยก็จะดีมากๆ เพราะจะได้ไตร่ตรองในการกระทำของเราเพื่อปราศจากความผิดพลาด และจะได้ไม่รู้สึกเสียใจในการกระทำของตัวเราเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: