ประเทศเล็กๆ

2131142256_16e0f0fb5b

สมมุติว่ามีชุมชนอีกชุมชนหนึ่งชื่อว่าไทย

ชุมชนนี้มีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด 100 คน

เป็นผู้ชาย 49 คน ผู้หญิงมากกว่าเล็กน้อย

51 คน

คนส่วนใหญ่มากถึง 94 คนนับถือศาสนาพุทธ

แต่ในจำนวนทั้งหมดนี้ มีแค่ประมาณ 10 คน

ที่มีโอกาสได้เข้าวัดเป็นประจำ


มีคนที่สูบบุหรี่ 14 คน ขณะที่มีคนดื่มเหล้า

ทั้งหมด 30 คน ในจำนวนนี้ มีอยู่ 2 คนที่ดื่ม

ทุกวัน ถึงแม้ว่าจะมีคนออกกำลังกายเป็น

ประจำอยู่บ้าง 29 คน แต่ก็มีคนป่วยเป็นโรค

เบาหวานมากถึง 6 คน และในแต่ละปี มีคน

ต้องตายด้วยโรงหัวใจและมะเร็ง 1-2 คน


ในชุมชนนี้มีคนที่มีโอกาสได้เรียนจบในระดับ

อุดมศึกษาเพียง 8 คน ขณะที่มีคนอีก 60 คน

เรียนจบไม่เกินชั้นประถมฯ มีคนมากถึง 34 คน

ที่ไม่อ่านหนังสือ สถิติคนในชุมชนนี้อ่าน

หนังสือปีละ 2 เล่ม ในขณะที่ชุมชนใกล้เคียง

ชื่อสิงคโปร์ อ่านหนังสือ 50 เล่ม และ ชุมชน

เวียดนามอ่านมากถึง 60 เล่มต่อปี


คนในชุมชนนี้มีงานทำประจำทั้งหมด 55 คน

ในจำนวนนี้มีรายได้น้อยกว่า 3 พันบาท 22 คน

ในขณะที่อีก 24 คนมีรายได้ระหว่าง 3 พันถึง

1 หมื่นบาท และมีเพียงแค่ 1 คนที่มีรายได้

มากกว่า 3 หมื่นบาท


วันนี้คุณคงเป็น 1 ใน 100 คนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนแห่งนี้ คุณคงเป็นคนเพียงคนเดียว

นั่นแหละที่โชคดีมีรายได้มากกว่าคนอีก

99 คนที่เหลือ และคุณคงเป็นหนึ่งใน 8 คน

ที่ได้เรียนจบระดับอุดมศึกษา ผมหวังว่า

คุณคงมีสถิติการอ่านหนังสือใกล้เคียงกับ

ชุมชนเพื่อนบ้านเรา คุณคงไม่เป็น 1 ใน

14 และ 30 คนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา และ

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่ที่นับถือ

ศาสนาพุทธผมหวังว่าคุณคงได้มีโอกาส

เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ้าง

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องหาหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวสักเล่มไว้อ่านบ่อยๆ เป็นประจำทุกๆ 2 เดือนต่อ 1 เล่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้รอบๆตัว และเปิดสมองให้รับรู้กับสิ่งใหม่ๆ จะได้ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ

    เรื่องล่าสุดที่ซื้อมาอ่าน “The last lecture” เป็นหนังสือแปล แต่ยังอ่านไม่จบเลย ถ้าอ่านจบแล้วจะมาเล่าให้ฟัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: