โลกใบเล็ก

070509_aidco_thumb

ถ้าเราย่อส่วนโลกของเราให้เป็นโลกใบเล็กๆ

สมมติว่าคนในโลกใบเล็กๆใบนี้อยู่กันเป็น

ชุมชนที่ประกอบไปด้วยคนทั้งหมด 100 คน

เราจะพบเพื่อนบ้านเราเป็นชาวเอเชีย 61 คน

ในขณะที่ 12 คนเป็นคนยุโรป 8 คนเป็น

คนอเมริกาเหนือ 5 คนอเมริกาใต้

มีชาวแอฟริกันอยู่ 13 คน และ อย่าแปลกใจที่

เราเป็นคนไทยแค่เพียงคนเดียวในชุมชนแห่งนี้


ถ้าแบ่งตามสถานะ เราก็จะพบคนที่เป็นผู้ชาย

50 คน และ ผู้หญิง 50 คนพอดี ในทั้งหมดนี้

47 คนอาศัยอยู่ในเขตเมือง ในขณะที่ 53 คน

อาศัยอยู่ในชนบท มีคนที่พิการไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ 9 คน


คนส่วนใหญ่จำนวน 33 คนนับถือศาสนาคริสต์

นิกายต่างๆกัน ในขณะที่ 18 นับถืออิสลาม

14 คนเป็นฮินดู และมีเพียง 6 คนที่นับถือ

ศาสนาพุทธเหมือนกับเรา ทั้งหมดนี้ยังไม่นับ

คนอีก 13 คนที่นับถือศาสนาอื่นๆอีกจำนวน

มาก และยังมีคนอีกตั้ง 16 ที่ไม่ยอมนับถือ

ศาสนาอะไรเลย


ในด้านความเป็นอยู่ของชาวโลกใบเล็กนี้ มีคน

มากถึง 43 คนที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่

ไม่ถูกสุขลักษณะ 18 คนไม่มีแหล่งน้ำที่สะอาด

ไว้บริโภค ในชุมชนนี้มีคนอยู่ 6 คนเท่านั้นที่

เป็นเจ้าของทรัพย์สินและความมั่งคั่ง 59%

ของทั้งโลก ในขณะที่ 13 คนยังอดอยาก ขาด

โภชนาการที่ดี


มีคนอยู่ 14 คนที่ไม่รู้หนังสือ ในขณะที่มีเพียง

7 คนที่เรียนหนังสือจบชั้นมัธยม เพียง 12 คน

ที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ และมีแค่ 3 คนที่มี

Internet ไว้ใช้งาน


รัฐบาลในโลกใบนี้ใช้เงินถึง 1 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ ไปในการพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านการทหาร ในขณะที่มีงบเพียง 1 แสน

ล้านเท่านั้นในความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

ในด้านต่างๆ


ถ้าวันนี้คุณมีบ้านอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่โต

มากมาย มีที่นอนอุ่นๆไว้หลับฝันดี มีเสื้อผ้า

สวยงามสวมใส่ถึงแม้ว่ามันจะเชยไปซักนิด

ก็อย่าคิดมากเพราะเท่านี้คุณก็รวยกว่าคน

อีก 75% ที่เหลือในโลกนี้แล้ว


ถ้าคุณมีบัญชีเงินฝากถึงแม้ว่าจะมีเงินอยู่

ไม่มากก็ตาม คุณก็นับว่าเป็นหนึ่งใน 30

คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้ว เพราะในโลก

ใบนี้ยังมีคน 18 คนที่ต้องดิ้นรนที่จะเอา

ชีวิตรอดด้วยเงินเพียง 1 เหรียญสหรัฐต่อ

วัน หรือดีขึ้นมาหน่อย ก็จะเป็น 53 คนที่ใช้

ชีวิตด้วยเงินเพียง 2 เหรียญเท่านั้น จง

พอใจและชื่นชมสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณมี

ในวันนี้ แล้วคิดซักนิดว่าคุณจะช่วยโลกนี้

ให้ดีขึ้นได้อย่างไร


แปลจาก The miniature earth http://www.youtube.com/watch?v=rvTFKpIaQhM

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: